(+359 56) 84 20 47; (+359 56) 84 44 96; info@freezonebourgas.comНовини
Общо събрание на акционерите на Свободна безмитна зона–Бургас АД
[ 07-06-2013 ]
Свободна безмитна зона - Бургас АД успява успешно да се справи с трудностите, причинени от финансовата криза и за десета поредна година завършва на печалба. Това бе отчетено на провелото се на 06.06.2013г. годишно Общо събрание на акционерите. На него присъстваха представители, притежаващи 84% от капитала на дружеството. Акционерите изслушаха одиторския доклад и доклада за дейността на Съвета на директорите, представен от изпълнителния директор Василий Скрипка.
Дълготрайните материални активи на Дружеството имат тенденция за нарастване като за последната отчетна година са достигнали стойност 5411 хил.лв. Приходите от дейността са се увеличили с 20 % спрямо предходната година, а ръста на печалбата е с 45 % като за 2012г. след данъчно облагане тя достига 272 хил.лв. Структурата на разходите се запазва без особени промени.
Безспорно най-важният момент за акционерите бе гласуването за разпределение на печалбата от предходната година. Взе се решение за пета поредна година Дружеството да разпределя дивидент и така да повишава удовлетвореността на акционерите за инвестицията, която са направили.
Свободна зона Бургас се утвърди през годините като най-големия логистичен хъб на територията на Бургаска област и като такъв с ежедневната си работа се стреми да защити имиджа си на стабилен и лоялен бизнес партньор. 

Етикети:


Запиши се за бюлетин
Галерия
Презентация на компанията

Свободна безмитна зона - Бургас АД
056/ 84 20 47, факс: 056/ 84 15 62
e-mail: info@freezonebourgas.com   
           
056/ 84 44 96 - отдел Маркетинг
056/ 88 10 47 - отдел Счетоводство
056/ 88 10 49 - отдел Оперативен