(+359 56) 84 20 47; (+359 56) 84 44 96; info@freezonebourgas.comНовини
Национална среща за Зелен интермодален транспорт
[ 27-06-2014 ]
Свободна зона Бургас взе участие в двудневната национална среща „Зелен интермодален транспорт – предизвикателства и намерения, провела се на 25-26 юни 2014 г. в Гранд Хотел Приморец, гр. Бургас. Срещата се организира като част от проекта GIFT (Green Intermodal Freight Transport). Основната цел на проект GIFT е да очертае, анализира и оцени състоянието на транспортния сектор на територията на Югоизточна Европа и да предложи нови политики и стратегии по отношение на инфраструктурата, процесите, ресурсите, информационните и комуникационни инструменти, законодателството, нормите и хармонизацията/стандартизацията, чрез което да насърчи иновативните интермодални товарни транспортни коридори.
За да се облекчи натоварването на пътищата, е необходимо комбинирането на различните видове транспорт, което ще доведе до намаляване на задръстванията и негативните влияния върху околната среда, подобряване на безопасността, намаляване на икономическото въздействие, като наред с това да бъдат изпълнени съвременните изисквания за надеждност, бързина и безопасност. През последните две десетилетия, Европейският съюз подкрепя тази концепция насърчавайки развитието на интермодалността като средство за по-безопасен и щадящ околната среда подход за превоз на товари.
На срещата присъстваха представители на целевите групи за проекта, а именно пристанищни власти, спедитори, логистични и транспортни фирми, асоциации, търговски камари и индустриални асоциации, оператори на комбиниран транспорт, оператори на железопътен и автомобилен транспорт, оператори на интермодални терминали и оператори на вътрешноводен транспорт. 

Етикети:


Галерия
Презентация на компанията

Свободна безмитна зона - Бургас АД
056/ 84 20 47, факс: 056/ 84 15 62
e-mail: info@freezonebourgas.com   
           
056/ 84 44 96 - отдел Маркетинг
056/ 88 10 47 - отдел Счетоводство
056/ 88 10 49 - отдел Оперативен