(+359 56) 84 20 47; (+359 56) 84 44 96; info@freezonebourgas.comНовини
Атрактивни възможности за инвестиции в Свободна зона Бургас
[ 18-09-2015 ]
Инвестиционните възможности, които Свободна зона Бургас предлага, са свързани с разработването на два терена в Логистичният терминал. Те представляват:
 
1. Зона за инвестиции - развитие на 60 000 кв.м., включително помещения и инфраструктура, за малки и средни предприятия. В рамките на СПЕЦИАЛНАТА ЗОНА ЗА ИНВЕСТИЦИИ има 2 проекта за развитието ѝ: Проект 1 Закрити мултифункционални специализирани складове или помещения за организиране на производствени линии и Проект 2 – Мултифункционален интермодален контейнерен терминал с капацитет 1000 TEU.
 
2. Свободна Зона Бургас разполага с 20 000 кв.м. открити площи за инвестиционни инициативи (започване на производство, изграждане на закрити складови площи) на наемни начала. Проектът се нарича ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК.
Териториите на логистичен терминал Свободна зона Бургас имат изготвен ПУП (Подробен устройствен план), в който са предвидени за изграждане открити площадки и закрити складови площи самостоятелно или съвместно с дружеството.
 
Основно предимство на проектите е, че териториите предвидени за инвестиции ползват всички предимства и услуги на Свободна зона Бургас - отложено плащане на мита и ДДС за товари от трети страни, без ограничения за периода на складиране,  възможност за търговски продажби на територията на зоната, пълен набор административни, митнически и товаро-разтоварни услуги, денонощна охрана.
За да се осъществяват производствени дейности в Свободна Зона Бургас, съгласно Закона за митниците, Клиента следва да работи с фирма регистрирана в Търговския регистър към Агенция по вписванията, Министерство на правосъдието на Република България с български, чуждестранен или смесени капитали, която ще бъде предмет на българското законодателство.
При започване на производство или преработка на стоки на територията на Свободна Зона Бургас се  сключва договор с Клиента за максимален период от десет години с опция за удължаване за още 10 години.
 
Повече подробности за инвестиционните проекти всеки заинтересуван може да получи в централния офис на Свободна зона Бургас или на e-mail: info@freezonebourgas.com

Етикети:


Галерия
Презентация на компанията

Свободна безмитна зона - Бургас АД
056/ 84 20 47, факс: 056/ 84 15 62
e-mail: info@freezonebourgas.com   
           
056/ 84 44 96 - отдел Маркетинг
056/ 88 10 47 - отдел Счетоводство
056/ 88 10 49 - отдел Оперативен