(+359 56) 84 20 47; (+359 56) 84 44 96; info@freezonebourgas.comНовини
Свободна Безмитна Зона Бургас АД – 30 години опит и професионализъм
[ 14-03-2019 ]

Разговор с г-н Василий Скрипка, Изпълнителен директор на Свободна Безмитна Зона – Бургас

Бихте ли представили дейностите, които осъществява Свободна безмитна зона Бургас?

Тази година честваме 30-години от създаването на Свободна безмитна зона – Бургас АД. За този немалък период се утвърдихме като основен оператор в логистичния бранш в региона на град Бургас, предоставяйки пълно обслужване за всякакъв вид карго, от и за всички дестинации чрез сухопътен, морски или въздушен транспорт. Терминал Свободна зона Бургас има пряк достъп до сухопътната и железопътната мрежа, само на 4км е от Пристанище и на 15км от Летище Бургас. На площ от 155 дка са разположени мултифункционални закрити складове, открити площадки, инфраструктура, осигурена е механизация и съоръжения за извършване на пълна гама претоварни дейности. Теренът се охранява 24/7 от подвижна охрана и видео наблюдение. На територията ни се прилага режим „свободна зона“ – отложено плащане на мита и ДДС за несъюзни товари, възможност за смяна собствеността на стоките, извършване на обичайни операции по преработка, сортиране, пакетиране, разделяне/консолидиране на партиди, митническо агентиране.

В сферата на земеделието, ще споделите ли кои селскостопански стоки са обект на интензивна търговия и с кои държави?

През последните години обработваме приоритетно насипни товари. Намираме се на финалната права на пореден успешен сезон в обслужването на агрокултури на територията на терминала и очакваме още по-силен сезон 2019. Дружеството ни натрупа богат опит в съхранението и обработката на партиди до 10000т от/за кораб. В нашите складове се консолидира зърно: пшеница, царевица, ечемик, маслодайни семена за последващ износ, а така също извършваме внос, пакетиране и експедиция до краен клиент на химически торове предимно от страни от Черноморския басейн и Сеферна Африка. Наши клиенти през годините са едни от най-големите български и чуждестранни компании в тези сектори - Гленкор Грейн, Топаз Мел, Агрикола България/ ЕвроХим, др.

Какви услуги предоставя Свободна Зона Бургас на търговците на селскостопанска продукция?

Предоставяме комплексна услуга по логистика и обработка на агротовари – насипни и пакетирани количества, вкл. съхранение в склад, разделяне по видове/партиди, стифиране до 6м височина, взимане на проби, пакетиране в торби 25/50кг и 500/1000кг, механизирани/ръчни товарни операции, автомобилна везна до 80т при вход/изход на товара, оформяне на митнически документи и други услуги по заявка на клиента. Дневен капацитет за обслужване на насипни количества при приемане или експедиция от/към Пристанище Бургас 1500 – 2000т. Максимален складов капацитет 20 000т. За последните 10 години сме обслужили над 300 000т зърнени култури и 150 000т различни видове химични торове.

Бихте ли дали примери за технологични иновации, които намират приложение при логистиката на земеделски стоки?

Основният ни фокус е насочен към осигуряване на комплексно обслужване на клиентите, като се съобразяваме с индивидуалните им потребности - персонализираме услугите според заявените дейности/намерения и осигуряваме съответните технологични решения - съоръжения за изпълнението им, документообработка и т.н.

За финал - какви са бъдещите планове за развитие на Свободната зона?

В изпълнение на инвестиционната програма на Дружеството през 2018г. започнахме, а тази година ще продължим, обновяване на откритите площадки в северната територия на терминала – полага се асфалтово покритие, предстои рехабилитация на един от трите ни ж.п. коловоза, вкл. поставяне на железопътен кантар, увеличаваме броя специализирани товарни съоръжения тип телехендлер с оглед предоставяне на още по-пълна услуга и увеличаване на обема обслужени насипни товари в Свободна Зона Бургас.
 

Пълният текст на интервюто можете да прочетете и в списание Агробио Техника, година VII, брой 1, 2019


Етикети:


Галерия
Презентация на компанията

Свободна безмитна зона - Бургас АД
056/ 84 20 47, факс: 056/ 84 15 62
e-mail: info@freezonebourgas.com   
           
056/ 84 44 96 - отдел Маркетинг
056/ 88 10 47 - отдел Счетоводство
056/ 88 10 49 - отдел Оперативен