(+359 56) 84 20 47; (+359 56) 84 44 96; info@freezonebourgas.comНовини
Избор на нов одитор за Свободна зона Бургас
[ 27-09-2019 ]
През изминалата седмица на извънредно Общо събрание на акционерите на Свободна безмитна зона – Бургас АД бе избран нов независим финансов одитор. Новоизбраният одитор е член на Института на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС) и Бургаската регионална организация към ИДЕС, както и контрольор по качеството към Съвета за контрол по качеството на одиторските услуги (СККОУ) към ИДЕС.

Етикети:


Галерия
Презентация на компанията

Свободна безмитна зона - Бургас АД
056/ 84 20 47, факс: 056/ 84 15 62
e-mail: info@freezonebourgas.com   
           
056/ 84 44 96 - отдел Маркетинг
056/ 88 10 47 - отдел Счетоводство
056/ 88 10 49 - отдел Оперативен