(+359 56) 84 20 47; (+359 56) 84 44 96; info@freezonebourgas.comНовини
Превантивни мерки поради COVID-19
[ 16-03-2020 ]
НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ПОСЕТИТЕЛИ НА ЛОГИСТИЧЕН ТЕРМИНАЛ СВОБОДНА ЗОНА БУРГАС

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ И ПАРТНЬОРИ,
МОЛЯ ДА ИНФОРМИРАТЕ ВАШИТЕ СЛУЖИТЕЛИ, ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ, ШОФЬОРИ И ДРУГИ СВЪРЗАНИ С ВАС ЛИЦА, КОИТО ЩЕ ИЗВЪРШВАТ ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТЕРМИНАЛА


Във връзка с установените случаи на коронавирус COVID-19 на територията на Република България и с цел недопускане и ограничаване на разпространението му, Ви информираме за предприетите от Свободна безмитна зона - Бургас АД мерки и правила:

- Считано от 17.03.2020 г. носенето на предпазни маски и ръкавици става задължително за всички посетители на територията на Свободна безмитна зона - Бургас АД!!! Осигуряването на предпазни средства е ангажимент на посетителите.

- При липса на предпазни средства за дихателна защита и ръкавици достъпът до територията на дружеството няма да бъде възможен.

- Недопускане на лица с външни симптоми на грипоподобни състояния, с указания за предприемането на мерки за лечение.

- Препоръчваме на всички посетители на територията на Свободна безмитна зона - Бургас АД да ограничат максимално престоя си, да избягват да напускат превозното средство (ако са влезли с такова).

- Препоръчваме на всички посетители на територията на Свободна безмитна зона - Бургас АД да не се събират на групи и да избягват близкият контакт с наши служители и по между си.

- Препоръчваме на всички посетители на територията на Свободна безмитна зона - Бургас АД да избягват всякакъв контакт с лица без предпазни средства за дихателна защита.

- Препоръчваме на всички посетители на територията на Свободна безмитна зона - Бургас АД, при нужда от контакт с трети лица задължително да се използват ръкавици, които в последствие да бъдат изхвърляни извън територията на Свободна безмитна зона - Бургас АД.

Обръщаме Ви особено внимание за необходимостта от стриктно спазване на тези правила, съгласно приетите вътрешно фирмени решения и предписанията, и препоръките на здравните власти.

Надяваме се на Вашето разбиране и отговорно отношение към предприетите мерки с цел опазване на здравето на всички нас!

УТВЪРДИЛ
Василий Скрипка
Изпълнителен директор
Свободна безмитна зона – Бургас АД

За въпроси и допълнителна информация можете да се свържете с нас на посочените контакти:
Тел. +359 56842047, +359 56844496
Факс+359 56841562
e-mail: info@freezonebourgas.com 

Етикети:


Галерия
Презентация на компанията

Свободна безмитна зона - Бургас АД
056/ 84 20 47, факс: 056/ 84 15 62
e-mail: info@freezonebourgas.com   
           
056/ 84 44 96 - отдел Маркетинг
056/ 88 10 47 - отдел Счетоводство
056/ 88 10 49 - отдел Оперативен