(+359 56) 84 20 47; (+359 56) 84 44 96; info@freezonebourgas.com

Инвестиционна възможност за изграждане на складове
dotsVerticalСвободна зона Бургас предлага на заинтересованите инвеститори възможност за изграждане на закрити складови площи самостоятелно или съвместно с дружеството. Терените, предвидени за инвестиции, са на територията на складовия терминал на Свободната зона и имат изготвен ПУП (Подробен устройствен план).

Проект – Индустриален парк
Площ за съхранение 5 000 кв.м., разделена на 4 склада по 1 250 кв.м. Свободна зона Бургас разполага с идеен проект и в момента тече процедура по изготвяне на техническите планове за строителство. Складовете трябва да са с възможност за съхранение на общи промишлени стоки и насипни товари – зърнени храни, торове, метални концентрати.

Спецификации
Териториите за инвестиции граничат с главния терминал на Свободна зона Бургас и се обслужват от него. Подходящи са за извършване на щадящи природата дейности.

Налични удобства: 

  • Железопътна мрежа – национална и международна
  • Шосейна мрежа – магистрала до София, до източните и западните страни от ЕС
  • Морски връзки – директен достъп до пристанище Бургас
  • Въздушна мрежа – товарни и пътнически полети от/до летище Бургас
  • Възможност за интермодални превози, товарно селище и др.
  • Индустриалната зона ползва всички предимства на Свободна зона Бургас (отложено плащане на мита и ДДС за товари от трети страни, възможност за търговски продажби на територията на зоната, денонощна охрана, без ограничения за периода на складиране, пълен набор административни и митнически услуги).

Свободна зона Бургас може да предложи идеен проект за изграждане на склад за съхранение на зърнени храни.Галерия
Презентация на компанията

Свободна безмитна зона - Бургас АД
056/ 84 20 47, факс: 056/ 84 15 62
e-mail: info@freezonebourgas.com   
           
056/ 84 44 96 - отдел Маркетинг
056/ 88 10 47 - отдел Счетоводство
056/ 88 10 49 - отдел Оперативен