(+359 56) 84 20 47; (+359 56) 84 44 96; info@freezonebourgas.comНовини
Представители на Световната организация на Свободните Зони посетиха логистичен терминал Свободна Зона Бургас
[ 06-07-2016 ]
На 05.07.2016 представители на Световната организация на Свободните Зони, водени от г-жа Любка Александрова, експерт инвестиционни услуги, Българска Агенция за инвестиции посетиха логистичен терминал Свободна Зона Бургас. Г-жа Ника Манукова, Регионален преставител за Европа, страните от ОНД, Турция и Иран и г-жа Сузана Хайрапетян, главен асистент имаха възможност да се запознаят на място с преференциалния статут, предимствата и отличните условия, които Свободна Безмитна Зона – Бургас предлага на своите настоящи клиенти и бъдещи партньори. Презентирани бяха специфични проекти, по които Дружеството е работило през 27те години на своето съществуване, работи към момента и предлага като инвестиционни възможности за бъдещи дейности.
На свой ред г-жа Манукова представи Световната организация на Свободните Зони -първата организация, обединяваща към момента повече от 250 свободни зони от 46 държави, с цел да насърчи обмена на мнения, най-добри практики, опит и знания и да се гарантира устойчивостта и продължаващия успех на модела „свободна зона“.
"Очарована съм от възможностите, които предлага град Бургас и вашата Зона и съм убедена, че това посещение е само първа стъпка към взаимно сътрудничество. Готови сме при едно бъдещо партньорство да осъществим информационна подкрепа по теми и събития, които Ви интересуват  - добри практики в законодателствата на свободните зони  на различни страни членки, работещи бизнес модели, вкл. съдействие за осъществяване на контакти по различни международни проекти ", каза Г-жа Ника Манукова.
Посещението в Свободна Зона Бургас бе част от обиколката на представителите на Световната организация на Свободните Зони  в България. Към момента в България има създадени общо 64 броя свободни и промишлени зони, индустриални и логистични паркове, технологични паркове. Членове на Световната организация на Свободните Зони  могат да бъдат също и всички техни партньори и клиенти.

Етикети:


Галерия
Презентация на компанията

Свободна безмитна зона - Бургас АД
056/ 84 20 47, факс: 056/ 84 15 62
e-mail: info@freezonebourgas.com   
           
056/ 84 44 96 - отдел Маркетинг
056/ 88 10 47 - отдел Счетоводство
056/ 88 10 49 - отдел Оперативен