(+359 56) 84 20 47; (+359 56) 84 44 96; info@freezonebourgas.com





Комплексна услуга по обработка и логистика на химически торове в терминал Свободна Зона Бургас
dotsVertical

Комплексна услуга по обработка и логистика на химически торове в терминал Свободна Зона Бургас

√ специализирани складове за съхранение и пакетиране; възможност различни партиди или видове материал да се поставят в отделни помещения; максимален складов капацитет 20 000 т ;
√ примане и стифиране на насипен материал от Пристанище Бургас до 2000 т / ден;
√ теглене при вход/изход на стоката със собствена автомобилна везна до 80 т.;
√ пакетиране в биг бегс от 500 до 1000 кг (капацитет 400 т / ден);
√ открити площи за складиране на биг бегс; торбите се завиват допълнително с ПЕ покривала, по заявка на клиента се поставят на палети;
√ пълнене в торби 25-50кг (капацитет 30-50 т / ден);
√ складиране на готови торби в закрити площи при възможност и указания от клиента;
√ натоварване на опаковани торове с мотокар или ръчно;
√ обслужване на пакетирани торове: приемане в зоната, складиране, товаро-разтоварни операции, експедиция до краен клиент; разпакетиране на биг бегс;
√ Освободено от мита и ДДС складиране на торове (вкл. опаковки) за трети страни извън ЕС;
√ митническо агентиране - оформяне на  внос/ транзит/ износ при приемане и експедиция на материала; специализиран софтуеър за изготвяне на справки относно движението и документооборота по партиди;
√ възможност за продажби на пакетирани или насипни торове от терминал Свободна Зоната Бургас; при продажба на необмитени количества митните сборове се заплащат от купувача-краен получател на стоката;
√ над 100 000 т химични торове, приети и обслужени в Зоната с последваща експедиция до крайна дестинация за последните 3 години.

Изключително конкуренти пакетни цени при целогодишни договорни отношения.


Галерия
Презентация на компанията

Свободна безмитна зона - Бургас АД
056/ 84 20 47, факс: 056/ 84 15 62
e-mail: info@freezonebourgas.com   
           
056/ 84 44 96 - отдел Маркетинг
056/ 88 10 47 - отдел Счетоводство
056/ 88 10 49 - отдел Оперативен